Website user terms

 

Deze website, www.demezalegal.com, wordt zorgvuldig door De Meza Legal samengesteld en beheerd. De Meza Legal kan desondanks de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van enige informatie op of via deze website aangeboden niet garanderen. De inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Er kunnen aan de inhoud van deze website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Het bezoek/gebruik van deze website, inclusief de inhoud, alsmede gebruik van websites of pagina’s waarnaar deze website verwijst (links), is voor eigen risico. De Meza Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, als gevolg van het bezoek/gebruik, het (niet) functioneren en/of de (niet) beschikbaarheid van deze website, links of pagina's die naar deze website verwijzen.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten betreffende deze website en alle materiaal gepresenteerd op en/of via deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, alle teksten, namen, afbeeldingen, geluidsfragmenten) berusten bij De Meza Legal en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website op enigerlei wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen (waaronder in elk geval enig commercieel gebruik), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meza Legal en/of de rechthebbende.

De Meza Legal behoudt zich het recht voor op ieder moment en zonder nadere aankondiging de inhoud van deze website en deze Website user terms te wijzigen en/of onderdelen daarvan te verwijderen.
 
 

Scroll naar boven