Wij hebben heldere prijzen

 

Onze opdrachten voeren wij uit op basis van een aantal afspraken en spelregels omdat wij streven naar een heldere relatie. Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. We houden deze redelijk.

Wij hanteren scherpe tarieven. En zijn altijd transparant over onze prijzen. U heeft daarmee een goed inzicht in het kostenplaatje en weet waar u aan toe bent. We hebben doorgaans een standaard uurtarief (regiebasis) en brengen u geen kantoorkosten in rekening. Vooraf wordt dan zo mogelijk een schatting gemaakt van het aantal uren voor de opdracht. We werken vaak met vaste prijzen afhankelijk van de omvang of complexiteit van het project. Vaste prijzen stimuleren de efficiëntie, de productiviteit en expertise. Voor workshops/trainingen en inhouse projectopdrachten hanteren wij een aangepast (dag)tarief gezien de aard of duur van het werk.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden en een offerte.
 

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk.

― Lucebert (from:'De zeer oude zingt')

Scroll naar boven